Medlem

For innmelding i foreningen bruk denne adressen:
post@iea-norge.no

Oppgi gjerne ditt fulle navn, epostadresse og om du har noen spesielle interesser eller ønsker som medlem i foreningen. Vi gleder oss over alle innspill.

Du får ekstra rabatt hvis du betaler for medlemskap for 2018 nå: 400.- for inngang og medlemsskap. Som medlem er du med på å bestemme hva foreningen skal prioritere, og ditt bidrag gjør det mulig å hente inn gode foredragsholdere til sentrale møtelokaler. Vi ønsker at flere skal ha gleden av Enneagrammets visdom!

IEAs stiftere: