VELKOMMEN TIL DEN NORSKE ENNEAGRAMFORENINGEN!

Vi er en aktiv og engasjert medlemsorganisasjon som har som mål å formidle bruksområder for personlighetsverktøyet Enneagrammet, samt teorier bak metoden.

Foreningen er et ikke-kommersielt interesseforum som arrangerer Enneagramkafeer og seminarer som er åpne for alle.

BLI KJENT MED ENNEAGRAMFORENINGEN

ennea09-1

Enneagramforeningens styre fra venstre: Halvor Grydeland, Kristin Aase, Trine Kveim, Tom E. Johansen, Kristin Mourud, Claudia Steidl Talgo og Christian Brym.

Våre medlemmer består både av dem som bruker Enneagrammet i sin profesjonelle virksomhet, og av dem som bruker det til egen personlige utvikling

Foreningen er åpen for alle som deler visjonen og ønsker å støtte misjonen. Sammen med vedtekter og etiske retningslinjer, danner visjon og misjon grunnlaget for IEA-Norge.

IEA–Norge er den norske grenen av International Enneagram Association.

IEA ble etablert ved Stanford University (USA) i 1994, og har siden vokst og spredd seg til mange land i flere verdensdeler. IEA er en aktiv organisasjon med engasjerte medlemmer som er opptatt av å bruke og formidle både teorier bak og anvendelsene av Enneagrammet.

IEA-Norge ble stiftet i 2012.

Velkommen til å finne ut mer om oss, og til å bli medlem!

Kristin Aase fratrer presidentvervet

Posted by
|

 

Kristin Aase

Kristin Aase har valgt å fratre presidentvervet i foreningen etter 4 år. Hun var medlem av Kristin Mothes’ første grunnleggende styre og overtok presidentvervet da Mothes ga seg. Kristin Aase overlater nå presidentansvaret til Trine Kveim, men fortsetter som menig styremedlem.

Kristins arbeid for foreningen har vært av stor verdi og hun har satt en høy standard for styrets virksomhet i fremtiden. Hennes lederstil kan karakteriseres som både ansvarsfull og krevende, inspirerende og omsorgsfull. Styrets øvrige medlemmer ser opp til henne og har følt seg trygge under hennes lederskap.

I hennes tid som president har Kristin initiert øket kommunikasjon med foreningens medlemmer og internasjonale miljøer, fokusert på markedsføringen av både Enneagrammet og foreningens tilbud, og levert et fremragende program på foreningens arrangementer med både nasjonale og internasjonale bidragsytere som har ført til stor oppslutning. Her nevnes blant andre Michael Groser om instinktene, seminar med Beatrice Chestnut om undertypene, Rebecca Bartolomes foredrag om Enneagrammet og moderne hjerneforskning, og sist, men ikke minst Liv Vadums inspirerende workshop om relasjonsbygging og konflikthåndtering. Kristins omsorg for foreningens sosiale liv viste seg også i valget av underholdning på foreningens årsmøte der Hans Eivind Riise m. band underholdt med kjente sanger som beskrev Enneagramtypene på en morsom og gjenkjennelig måte, periodevis med allsang.

Under Kristin Aases lederskap er Enneagramforeningen videreutviklet til et levende og aktivt sentrum for Enneagraminteressen i Norge. Foreningen takker henne for innsatsen.

 

 

 

Laster...
    IEAs stiftere: