IEA-Norges stiftere

Disse bedrifter var i sin tid med på å stifte den norske grenen av IEA-International. Det finnes i dag mer enn 20 land, fordelt over hele verden, som har afiliates, lokale foreninger, som her i Norge.

Stiftere

 

IEAs stiftere: