Etiske regler

IEA-Norge er direkte knyttet til International Enneagram Association (www.internationalenneagram.org) som ”affiliate”, og slutter seg til de etiske regler og standarder som IEA står for.

1. Enneagrammet kan brukes av enkeltpersoner og forskjellige profesjoner.
Det skal brukes på en verdibasert og etisk måte. Enneagrammet kan brukes av enkeltpersoner i profesjonelle virksomheter. Enneagram-utøvere arbeider innen forskjellige områder og kommer fra flere bakgrunner, som for eksempel undervisning, bedriftsrådgivning, coaching, psykologi, terapi og spirituelle retninger.

2. Enneagrammet/typene: primært for selvinnsikt & selvutvikling.
Enneagrammet er primært et redskap til selvinnsikt og selvutvikling. Det å ha bevisst fokus på egne motiver og egen atferd hjelper oss med å unngå vanlige fallgruver for typen vår. Selvinnsikt omfatter konstant å stille spørsmål til våre mønstre og vårt forsvar, og selvutvikling krever mot til handling for å bryte de fastlåste strukturene og vanene i personligheten.

3. Videreformidlere skal ha utdannelsen innen området.
Profesjonelle utøvere oppfordres til å bruke Enneagrammet innen eget utdannelses- og arbeids- område. Det forventes at bedriftsrådgivere bruker systemet innen for eksempel organisasjons- utvikling, utvikling av grupper og lederutdannelse, mens coacher kan bruke Enneagrammet sammen med klienter til for eksempel å hjelpe dem med å forbedre sin personlige effektivitet og sine mellommenneskelige ferdigheter. Ingen av de to nevnte vil typisk utøve terapi med individer som har alvorlige følelsesmessige problemer; terapien overlates til godkjente terapeuter.

4. Eksplisitt anerkjennelse og kildehenvisninger til andres arbeid.
Enneagrammet er i utvikling. Mange har gitt sine bidrag, og mange vil gjøre det i fremtiden. Vær tydelig med å oppgi kilder til andres arbeid. Navngi kildene og anerkjenn originaliteten i arbeidet fra andre bidragsytere. Vær selv ansvarlig for å opprettholde standarder for lærdom og vitenskap og vær samtidig med på å skape en kollegial atmosfære ved å dele kunnskap.

5. Mennesker er mer enn sin enneagramtype.
Enneagrammet forteller oss ikke om en persons historie, intelligens eller talenter. Mennesker er mere enn enneagramtypen sin. Dette er spesielt viktig å huske i jobbsammenheng, for enneagramtypen beskriver ikke et individ fullstendig.

6. Tillat andre å oppdage og utforske seg selv.
Enneagrammet har dyptgående effekt på mennesker. Det er mest effektivt når vi tillater andre å oppdage typen sin selv, i stedet for å anta at vi kjenner dem bedre end de gjør selv. Vær oppmerksom og følsom over for andres reaksjoner, skiftende selvbilde og behov for å integrere ny kunnskap.

7. Medfølelse og medmenneskelighet (ubetinget kjærlighet) for andre.
Når vi ser på intensjonene og logikken i typene, er det mindre sannsynlig at vi bedømmer, nedverdiger eller gir hverandre opp. Lytt oppmerksomt til individuelle historier; vi kjenner ikke hverandre bare fordi vi kjenner til hverandres enneagramtyper. Å sette typene i bås, indikerer sneversyn; en antakelse om at vi allerede kjenner en persons holdninger og motivasjon. Når vi unngår stereotyping av mennesker åpner vi for vekst og muligheter.

8. Ingen eier Enneagrammet.
Enneagrammet kan ikke kontrolleres, monopoliseres eller holdes utenfor offentlig diskusjon. Å begrense retten til å kommunisere, utvikle eller dele informasjon omkring systemet/ modellen står i motsetning til Enneagrammets frigjørende og styrkende ånd.

9. Vær en rollemodell («walk the talk»).
Enneagrammet oppfordrer oss til å demonstrere selvutviklingen ved å fremstå som gode rollemodeller.

10. Respekter forskjellighet.
Enneagrammet gjør oss oppmerksom på fastlåste mønstre og forsvarsmekanismer. Vi kan alle bidra til å minne hverandre på at vi er forskjellige, og på den større helheten som ligger i forskjellig synsvinkler og ståsted. Husk at det er mye viktigere å holde en åpen dialog enn prinsipp og teori.

Etiske regler for IEA-Norge 2020

 

Kalender

<< aug 2020 >>
mtotfls
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Facebook

Denne uken blir vi bedre kjent med Nina Sjøvoll som har vært medlem i Enneagramforeningen i mange år. Nina jobber som Veileder og formidler.

Nina holder til i Oslo og har holdt en rekke kurs og foredrag om samspill og kommunikasjon i relasjoner med utgangspunkt i Enneagrammet.

Tusen takk for at du deler dine erfaringer med nettverket Nina, og for at du tok deg tid til en liten prat med oss.

#enneagrammet #enneagramforeningen #personligutvikling #selvutvikling #ledelse #kommunikasjon #samspill #team #personlighetsmodell

Bli kjent med medlemmene i Enneagramforeningen
... See MoreSee Less

View on Facebook

Arkiv

IEAs stiftere består av Kirsti April Fønhus og disse: