Etiske regler

IEA-Norge er direkte knyttet til International Enneagram Association (www.internationalenneagram.org) som ”affiliate”, og slutter seg til de etiske regler og standarder som IEA står for.

1.     Enneagrammet kan brukes av enkeltpersoner og forskjellige profesjoner. Det skal brukes på en verdibasert og etisk måte. Enneagrammet kan brukes av enkeltpersoner i profesjonelle virksomheter. Enneagram-utøvere arbeider innen forskjellige områder og kommer fra flere bakgrunner, som for eksempel undervisning, bedriftsrådgivning, coaching, psykologi, terapi og spirituelle retninger.

2.     Enneagrammet/typene: primært for selvinnsikt & selvutvikling. Enneagrammet er primært et redskap til selvinnsikt og selvutvikling. Det å ha bevisst fokus på egne motiver og egen atferd hjelper oss med å unngå vanlige fallgruver for typen vår. Selvinnsikt omfatter konstant å stille spørsmål til våre mønstre og vårt forsvar, og selvutvikling krever mot til handling for å bryte de fastlåste strukturene og vanene i personligheten.

3.     Videreformidlere skal ha utdannelsen innen området. Profesjonelle utøvere oppfordres til å bruke Enneagrammet innen eget utdannelses- og arbeids-område. Det forventes at bedriftsrådgivere bruker systemet innen for eksempel organisasjons-utvikling, utvikling av grupper og lederutdannelse, mens coacher kan bruke Enneagrammet sammen med klienter til for eksempel å hjelpe dem med å forbedre sin personlige effektivitet og sine mellommenneskelige ferdigheter. Ingen av de to nevnte vil typisk utøve terapi med individer som har alvorlige følelsesmessige problemer; terapien overlates til godkjente terapeuter.

4.     Eksplisitt anerkjennelse og kildehenvisninger til andres arbeid. Enneagrammet er i utvikling. Mange har gitt sine bidrag, og mange vil gjøre det i fremtiden. Vær tydelig med å oppgi kilder til andres arbeid. Navngi kildene og anerkjenn originaliteten i arbeidet fra andre bidragsytere. Vær selv ansvarlig for å opprettholde standarder for lærdom og vitenskap og vær samtidig med på å skape en kollegial atmosfære ved å dele kunnskap.

5.     Mennesker er mer enn sin enneagramtype. Enneagrammet forteller oss ikke om en persons historie, intelligens eller talenter. Mennesker er mere enn enneagramtypen sin. Dette er spesielt viktig å huske i jobbsammenheng, for enneagramtypen beskriver ikke et individ fullstendig.

6.     Tillat andre å oppdage og utforske seg selv. Enneagrammet har dyptgående effekt på mennesker. Det er mest effektivt når vi tillater andre å oppdage typen sin selv, i stedet for å anta at vi kjenner dem bedre end de gjør selv. Vær oppmerksom og følsom over for andres reaksjoner, skiftende selvbilde og behov for å integrere ny kunnskap.

7.     Medfølelse og medmenneskelighet (ubetinget kjærlighet) for andre. Når vi ser på intensjonene og logikken i typene, er det mindre sannsynlig at vi bedømmer, nedverdiger eller gir hverandre opp. Lytt oppmerksomt til individuelle historier; vi kjenner ikke hverandre bare fordi vi kjenner til hverandres enneagramtyper. Å sette typene i bås, indikerer sneversyn; en antakelse om at vi allerede kjenner en persons holdninger og motivasjon. Når vi unngår stereotyping av mennesker åpner vi for vekst og muligheter.

8.     Ingen eier Enneagrammet. Enneagrammet kan ikke kontrolleres, monopoliseres eller holdes utenfor offentlig diskusjon. Å begrense retten til å kommunisere, utvikle eller dele informasjon omkring systemet/ modellen står i motsetning til Enneagrammets frigjørende og styrkende ånd.

9.     Vær en rollemodell («walk  the talk»). Enneagrammet oppfordrer oss til å demonstrere selvutviklingen ved å fremstå som gode rollemodeller.

10.  Respekter forskjellighet. Enneagrammet gjør oss oppmerksom på fastlåste mønstre og forsvarsmekanismer. Vi kan alle bidra til å minne hverandre på at vi er forskjellige, og på den større helheten som ligger i forskjellig synsvinkler og ståsted. Husk at det er mye viktigere å holde en åpen dialog enn prinsipp og teori.

Er det noen som kjenner til en dyktig psykolog som har kjennskap til Enneagrammet? Send meg gjerne en pm. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Enneagrammets psykologiske nivåer beskriver veien hjem til din kjerne. De Ni Psykologiske Nivåene kan gi deg en forståelse for hvor på kartet du befinner deg akkurat nå. Det gir deg verdifull informasjon om hva du trenger å være oppmerksom på, og støtter deg i hva som er viktig å ha fokus på. Men kartet er ikke vår identitet. De fleste av oss kan oppfatte Enneagrammet som et klassifiseringssystem, en måte hvor vi gjenkjenner karakteristikker i oss selv og andre. Men om vi studerer Enneagrammet, vil vi etter hvert få en forståelse for at dette faktisk er et system som støtter oss i vår reise i å finne tilbake til oss selv, til vår kjernetilstand. Hensikten med beskrivelsen av de enkelte personlighetstypene er å gi en innføring og en forståelse for hvordan vår ego-struktur fungerer under stress og press. Hensikten med beskrivelsen av de Ni Psykologiske Nivåene er å gi en indikasjon på hvor du befinner deg i terrenget – og hvilken vei du trenger å bevege deg for å komme hjem til din kjernetilstand. Hvis Enneagrammet skal speile den menneskelige natur mer nøyaktig og reflektere de skiftende tilstander hos hver enkel type, må det også være mulig å betrakte vertikale bevegelser og utvikling innen hver type. Den vertikale dimensjonen beskriver våre ubevisste svingninger (psykologiske nivåer), mens den horisontale er en beskrivelse av hver personlighetstype.

Eva Steira er sertifisert i utviklingsnivå i Enneagrammet gjennom The Enneagram Institute i New York, og vil dele av sin innsikt på Enneagramkafeen.

Steira har 18 års erfaring fra forsikringsbransjen og konsulent- selskap med prosjektleder og lederansvar innen strategisk arbeid, er diplommarkedsøkonom og har master- program i prosjektledelse, BI.
Hun er leder- og teamutvikler og foredragsholder, og er utdannet ved The Enneagram Institute, New York. Hun har skrevet flere bøker om Enneagrammet, og er en av stifterne av Enneagramforeningen.
... See MoreSee Less

Enneagrammets psykologiske nivåer, med Eva Karin Steira

mars 13, 2018, 7:00pm - mars 13, 2018, 9:00pm

Enneagrammets psykologiske nivåer beskriver veien hjem til din kjerne. De Ni Psykologiske Nivåene kan gi deg en forståelse for hvor på kartet du befinner deg akkurat nå. Det gir deg verdifull inf...

View on Facebook

Claus Roager Olsen, Ennegram teacher and a student of Gary Chapman himself (the author of the acclaimed books "The five languages of love" and "The five languages of apology") is coming to Oslo! He will talk about how difficult it can be to communicate our appreciation when we don't express it in the same way, and how knowing each other's language of love makes relationships so much better.
The five languages are, according to Chapman: gift giving, quality time, words of affirmation, acts of service (devotion), and physical touch. What is yours?
Chapman has recently written another book, togehter with Jennifer Thomas, about the different ways to apologize. Ever heard an apology that just didn't do it for you? According to Chapman, the five basic languages of apology are: expressing regret, accepting responsibility, making restitution, genuinely repenting, and requesting forgiveness. If you receive an apology that omits your apology language, chances are you won’t fully accept it or even recognize it as an apology.

Claus Roager Olsen has worked with the Enneagram for over 15 years and has taught over 125 000 people. He works with businesses and individuals and is known in Denmark for his broad knowledge in both business and family relations.
The Norwegian Enneagram Association has invited Claus to Oslo to share his experiences and thoughts, and Claus will give his talk in English.
You do not want to miss this!

200.- per person, pay at the door (cash, vipps or card)
150.- for IEA-members
... See MoreSee Less

The five languages of love, and of apology

desember 13, 2017, 7:00pm - desember 13, 2017, 9:00pm

Claus Roager Olsen, Ennegram teacher and a student of Gary Chapman himself (the author of the acclaimed books "The five languages of love" and "The five languages of apology") is coming to Oslo! He wi...

View on Facebook
IEAs stiftere: