1. Enneagramkafé: Vil du lære om å koble vitenskap om hjernen og personlig utvikling til Enneagrammet?

    by
    HVORDAN BEKREFTER MODERNE HJERNEFORSKNING ENNEAGRAMMODELLEN? Enneagrammet er et imponerende treffsikkert psykologisk typesystem. Resultatene er overbevisende og tilbakemeldingene er gode. Systemet bygger på gammel kunnskap om mennesket, men er svært virkningsfullt også i forbindelse med moderne mennesker. Modellen er vellykket både i forbindelse med selvutvikling og i mer generelle mellommenneskelige sammenhenger....
  2. To dager med Tom Condon!

    by
    HISTORIER SOM FORANDRER LIVET! Workshop med Tom Condon. Kombinerer Enneagrammet og NLP, Milton Ericksons metode og andre sterke metoder til forandring. En workshop som hjelper deg til å: Forandre metaforene du lever etter (som styrer livet ditt) Forandre ditt livs Enneagram manuskript Skape og levere effektive terapeutiske historier Bruke historiefortelling...
IEAs stiftere: